Foreningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 

Foreningens bestyrelse 2017 / 2018

Formand Birte Hansen,Storegade 18 C, 4550 Asnæs.
tlf. 2987 2768 e-mail: birtebirdy@live.dk
 
Næstformand Marianne Petersen
tlf. 2027 3305 e-mail: marianne-finn@mail.dk

Kasserer Karin Pedersen,
tlf. 2483 3665, e-mail: aabjerg@post9.tele.dk

Sekretær Bente Mohrbutter,
tlf. 5962 8708 e-mail: bmohrbutter@mail.dk
 

Bestyrelsesmedlemmer:

Henrik Nielsen,
tlf. 5193 1736, e-mail: veddingevej@mail.dk

Dede Bemberg,
tlf. 5965 6602, e-mail: dede@bemberg1.dk

Kirsten Andersen
tlf. 3025 2993 e-mail: kirsten@fjordgaard-andersen.dk

Suppleanter:

Marianne Halberg, tlf. 29 70 41 02
e-mail: mhalberg@mail.dk

Vagn Aage Larsen, tlf. 20 68 68 70
e-mail: lonebirte@larsen.mail.dk

 

Medlemskab

Alle kan optages som medlem ved henvendelse til kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

Kontingenter for 2017

 
Enkeltmedlemmer kr. 100,00
Par kr. 150,00
Firmaer og institutioner kr. 250,00
 
Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse, reg. nr. 0537, konto nr. 5495602720 med angivelse af navn og medlemsnr.

Husk at melde adresseforandring til foreningen.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening