Arrangementer / Byvandring i Vallekilde 2018

Byvandring i Vallekilde 2018

 Byvandring i Vallekilde august 2018

Vallekilde har været, og er stadig en by der tiltrækker ildsjæle.
Det fik deltagerne på byvandringen den 27. august, en meget fin og levende fortælling om, da
Mette Fink Bentsen, hvis oldefar var bygmester Andreas Bentsen, først fortalt om Vallekilde af i dag, og historien om de mange gamle huse der ligger omkring kirken og højskolen.
Mettes far hed også Andreas og var fotograf. Han drev EB foto i Hørve sammen med Enggard.

Turen startede ved Tingstedet, hvor vi kunne stå lidt i ly for regnen, og her fortalte Mette om, en gruppe ildsjæle der for nogle år siden lavede et samlingssted for byens borgere. Vallekilde vandt Odsherreds Kommunes Landsbymakeover og pladsen er nu indrettet med hytte, bålplads m.m.
I 2017 deltog Vallekilde i en landsdækkende konkurrence om at blive Årets landsby – og vandt konkurrencen.

Før vi indledte turen rundt i området fortalte Mette om sin oldefar Andreas Bentsen, som blev født i Kvanløse i 1839. Han blev udlært tømrer, men syntes ikke om læremesterens og arbejdskammeraternes uhøvisk og usædvanlig tale.
Han kunne ikke se sig selv som tømrer resten af sit liv, og besluttede sig for at læse på Blågårds Seminarium. Her mødte han Ernst Trier, og blev en del af menighedslivet med Vartov og Grundtvig som Centrum. Andreas Bentsen var med da højskolen i Vallekilde blev indviet i 1895 og i 1868 flyttede han til Vallekilde og blev lærer på højskolen.

Vi var nu klar til at bevæge os ud i området, og regnen var heldigvis stilnet af, så de 60 -70 deltagere kunne slå paraplyerne sammen.
Første stop var HØJSKOLEHJEMMET som ligger lige bag kirken. Huset fungerede også som posthus.
Vi var forbi HOLMERS HUS. Derefter fortalte Mette os om BRØNDSTEDS HUS. Brøndsted der købte huset i 1945 var møbelsnedker. Indtil da boede en af højskolens lærere i huset.
Brøndsteds var den første familie i byen, der fik fjernsyn, så her samledes man for at se fjernsyn.

SPÅNÆSKEN – blev Andreas Bentsens første hjem, og blev bygget i 1874 af rå lersten beklædt med spån. Taget blev også tættet med spån.
I 1907 solgte han håndværkerskolen til sin søn Ivar Bentsen, og Andreas med familie flyttede i den forbindelse fra SPÅNÆSKEN.
Ivar ønskede at udvide håndværkerskolen til at kunne tage 2. og 3. års elever ind på skolen, men daværende forstander Povl Hansen på højskolen, ønskede ikke en sådan udvikling af håndværker-skolen. Ivar udvidede Spånæsken, så der blev plads til flere elever og drev håndværkerskolen videre i nogle år.
I 1911 besluttede Ivar at flytte til Holbæk og begynde sin egen bygmesterskole der. Han havde fået en dygtig ung medhjælper der hed Marius Pedersen, og de startede skolen sammen.
De blev seneres kendt som Bedre Byggeskik, og her på egnen er det et begreb, vi kender ganske godt, fra husene på Bakkekammen i Holbæk, hvoraf det ene i dag er åbnet som museum.
Håndværkerskolen i Vallekilde blev solgt til højskolen.

DET GAMLE HUS var også ejet at Andreas Bentsen, og her kunne Mette berette, at Andreas Bentsen købte huset af en træskomager i 1882 for at få en bygge-plads til Korskirken. Der blev indrettet snedkerværksted i huset, og her blev kirkebænke mm lavet.
Huset blev frem til til 1888 også brugt til vaskehus, brændselsrum og stald for svin og høns.

I 1907 da han solgte håndværkerskolen til sin søn Ivar, flyttede han og hustruen over i Det gamle hus.
Mette's farfar Gudmund Bentsen overtog huset efter Andreas Bentsen der døde i 1914.
Mette fortæller:”Når jeg husker Det gamle Hus fra min barndom, boede farmor i vestenden af huset, hvor der var indrettet en lejlighed med stue, soveværelse og køkken. Otto (Mettes farbror der havde overtaget huset), Helle og børnene boede i resten af huset. Sådan var det, indtil farmor døde i 1962.

Mette fortalte os også om LUNDS HUS, HYTTEN og SOLVANG, TROELS TRIERS HUS, KAMILLES HUS, BOG OG PAPIRHANDEL.
Vi fik en meget spændende og underholdende historie om de personer, der har boet i husene.

Stor tak til Mette for en fin aften, der sluttede med kaffe i den gamle Friskole, som Valgmenigheden velvilligt havde stillet os til rådighed.

Ovenstående er et lille uddrag af Mette Fink Bentsens fortælling.
Der vil i de kommende udgivelser af Arilds Tidende kommer flere historier om Vallekilde fortalt af Mette Fink Bentsen

Linda Bach Larsen.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening