Arrangementer / Tur til Vejrhøj

Tur til Vejrhøj

Aftentur til Vejrhøj med Dragsholm lokalhistoriske Forening.

Der var mødt 15 deltagere op til aftenens tur, og efter formandens velkomst fortalte Karl Haagensen lidt om Vejrhøjgaard, som er frastykket fra Dragsholm slot i 1920 og herefter har været i privat eje med skiftende forpagtere.
 
Herefter fortalte Karl Haagensen om det store og omfattende arbejde, det har været med at få projektet GeoPark Odsherred op at stå. Det betyder at Bjergene og Odsherred-buerne, som Vejrhøj er en del af, nu bliver fredet for altid, dog med nænsomt hensyn til naturen og landbruget, så man stadig kan dyrke jorden, hvor den altid har været dyrket.
 
Odsherred-buerne er vores geologiske arv og nøglelokalitet for forståelsen af de glaciale landskabsdannelser fra sidste istid, og grundlag for vores kulturhistorie, den natur, vi bevæger os i, ikke mindst landbruget og lokale fødevarer af høj kvalitet.
 
For at GeoPark Odsherred kan godkendes under UNESCO`s geopark-koncept, skal den have opbakning fra Danske UNESCO Nationalkommission. GeoPark Odsherred arbejder på at blive optaget under UNESCO`s Global Geopark Network, som den første danske geopark.
 
Man venter spændt på godkendelsen her sidst i maj 2014.
 
Efter dette lille foredrag i laden på Vejrhøjgård, gik vi i samlet trop op på selve Vejrhøj-højen, som er 121 m over havets overflade. Opholdet her bliv nu en kort fornøjelse, da det blæste temmelig meget, og det regnede en lille smule også. Herfra gik vi ad stier og markvej ned i Stubberup-skoven, her var dejligt læ.
 
I skoven gik vi ud til udkanten for at se ud over landskabet, en smuk udsigt, som kunne have været nok så smuk, hvis solen havde skinnet, og det var rigtigt klart. Men vi kunne da beskue hele Lammefjorden , Fårevejle, Grevinge, Asnæs og Høve og få et godt indtryk af den utrolige smukke udsigt, der er herfra.
 
Derefter gik vi længere ind i Stubberup-skoven, hvor Karl Haagensen viste os, hvor han fodrer de vilde dyr, og her så vi også indgangen til en frisk grævlingegrav. Der var tydelige spor af, at grævlingerne havde været der fornylig.
 
Herfra gik vi et stykke videre ind i skoven, hvor Karl fortalte om de forskellige træer, der var og hvor ærgerlig han var over at 2 af de største og tykkeste egetræer var væltet i stormen "Allan"・ Det ene træ var plantet i 1815 og var så næsten 200 år gammelt.
 
Desværre var den øverste halvdel af træet fuldstændig smadret under stormen, så det er selvfølgelig ikke så anvendeligt til noget særligt, så prisen bliver nok reduceret en del, mente Karl Haagensen.
 
Efter denne til tider lidt strenge tur, gik vi ad markvejen hjem til gården igen, hvor der var flere, der havde kaffe og kage med, som blev nydt ved borde og stole i laden. Her havde Karl Haagensen lagt nogle billeder frem om Dragsholm Slot og Vejrhøjgård, som blev flittigt studeret.
 
Desuden var der et par brochurer over Geopark Odsherred og Bjergene i Odsherred, som man havde lov at tage med hjem.
 
Efter kaffen takkede formanden Karl Haagensen for en interessant tur rundt i området og for hans fortælling om GeoPark Odsherred og Vejrhøjgård.
 
Tekst og fotos: Marianne Petersen.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening