Arrangementer / Foredrag af Carsten Egø Nielsen om ”Pigerne på Sprogø”.

Foredrag af Carsten Egø Nielsen om ”Pigerne på Sprogø”.

Carsten Egø Nielsen
 
 
Omkring 80 mennesker hørte den 20. september foredraget med historiker, Carsten Egø Nielsen, om ”Pigerne på Sprogø”, som Dragsholm lokalhistoriske Forening havde indbudt til i Aksen.

Carsten Egø indledte med at omtale de romaner, der er skrevet om pigerne på Sprogø, det er gode romaner, men handler ikke om virkelige personer. Derfor var Egø glad for at kunne komme og fortælle sandheden om pigerne. Der er også mange myter om Sprogø, for kun overlægen havde ret til at udtale sig, så der var megen tavshed om det, og deraf opstår myterne.

Man skal huske at vurdere ud fra de vilkår, der gjaldt dengang, det man gjorde dengang, vil man ikke gøre i dag. Samfundet har selvfølgelig udviklet sig, det skal man have i baghovedet.
Dispositionen for Egøs foredrag var følgende: grundlaget for den viden man har, lidt om øens historie, lidt om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, lidt om hverdagen for pigerne, ganske kort om Sprogø under besættelsen og endelig nogle sammenfatninger til sidst.

Carsten Egø har brugt journaler for 100 af de 500 personer, der i løbet af de 38 år fra
1923-61 har haft ophold på anstalten. Journalerne ligger på rigsarkivets afdeling i Viborg, fordi Sprogø hørte under en stor åndssvageanstalt, Brejning, der ligger i Jylland ved Vejle. Journalerne er dog omfattet af restriktionerne om, at man skal have været død i 75 år, før nogen kan få adgang til personlige oplysninger. Så man må søge og argumentere godt for det samt underskrive blanketter om tavshedspligt. I journalerne skriver overlægen og forstanderinden om de oplevelser de har med pigerne, det er meget lidt der foreligger fra pigerne selv. Det drejer sig meget om forstanderindens samtaler med pigerne om arbejdet, og hvad de ikke måtte o.s.v.

Egø fortalte herefter om øens historie, om Valdemarsmuren, som for nyligt er blevet restaureret. I 1560'erne strandede Frederik II på Sprogø i 7 dage, derefter bestemte han, at man altid skulle kunne få kost og logi på Sprogø. Disse bygninger kunne bruges, da man startede pigehjemmet, der gik kun 2½ måned fra det blev besluttet, til pigerne flyttede ind, hvilket kun kunne lade sig gøre, fordi bygningerne stod der.

Carsten Egø fortalte også om karantænestationen for søfolk, de skulle opholde sig 10 dage på Sprogø, inden de kunne komme i land i Nyborg. Pigerne holdt ferie der, og de kaldte den Friheden. Carsten Egø Nielsen gav i det hele taget utrolig mange oplysninger om pigerne og institutionen, så det var et rigtig godt og interessant foredrag, som Dragsholm lokalhistoriske Forening havde fået til Aksen.

Tekst og foto: Bente Mohrbutter
Dragsholm Lokalhistoriske Forening