Foreningen

Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Dragsholm Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gammel Dragsholm Kommune og at støtte Odsherred Lokalarkiv.
 
Alle medlemmer får tilsendt foreningens blad, som udkommer 4 gange årligt med oplysninger om kommende arrangementer, nyt fra arkivet m.m. Arrangementerne kan f.eks. være udflugter, byvandringer, foredrag, filmaftener m.v.

Som fast aktivitet afholder foreningen og lokalarkivet medlemseftermiddage den 2. og 4. onsdag i måneden fra september til april.

Det foregår på biblioteket i Asnæs. Man kan her arbejde med lokalhistorie, slægtsforskning og andre projekter.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening