Foreningen

Dragsholm Lokalhistoriske Forening har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gammel Dragsholm Kommune og at støtte Odsherred Lokalarkiv.
 
Alle medlemmer får tilsendt foreningens blad, som udkommer 4 gange årligt med oplysninger om kommende arrangementer, nyt fra arkivet m.m. Arrangementerne kan f.eks. være udflugter, byvandringer, foredrag, filmaftener m.v.

Som fast aktivitet afholder foreningen og lokalarkivet medlemseftermiddage den 2. og 4. onsdag i måneden fra september til og med april.
Det foregår på biblioteket i Asnæs. Man kan her arbejde med lokalhistorie, slægtsforskning og andre projekter.

Medlemskab
Alle kan optages som medlem ved henvendelse til kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

Kontingent for 2019
Enkeltmedlemmer kr. 100,00
Par kr. 150,00
Firmaer og institutioner kr. 250,00
 
Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse, reg. nr. 0537, konto nr. 5495602720 med angivelse af navn og medlemsnr.

Husk at melde adresseforandring til foreningen.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening