Arrangementer / Historien om Kaarup Tømmerhandel

Historien om Kaarup Tømmerhandel

I 1960 fik et ægtepar, Birgit og Kaj Petersen den ide, at de ville starte en tømmerhandel med salg af brugt tømmer, og de købte derfor et stykke jord i Kårup. Der var ingen beplantning på området ud mod Sejerøbugten, så der var frit udsyn ud over markerne,
Det var starten på Kårup Tømmerhandel, som med årene udviklede sig til en moderne trælasthandel.
Ole Holst, der gennem mange år arbejdede i tømmerhandelen, fortalte historien fra start til slut og viste billeder til de omkring 100 deltagere, der var mødt frem tirsdag den 12. juni, for at høre den interessante fortælling, om en tidligere virksomhed i lokalområdet.

Kaj Petersen havde set rigtigt i, at der var en fremtid i at sælge brugt tømmer, idet de mange der byggede sommerhuse i 60'errne, blev bygget af brugt tømmer.
Ofte var det tømmer fra bygninger som de selv havde revet ned, der blev kørt hjem og skåret op til brædder.

Ole fortalte også om tiden fra før, der var maskiner til at klare de tunge løft. Det var med de bare næver alt træet blev læsset af og stablet. Kroppen var godt brugt efter en lang arbejdsdag.

Efterhånden fik man etableret et værksted med en combi maskine, så man kunne høvle, skære, bore og fræse. Der blev bl.a. anskaffet en mørtelkugle og bygget et rockwoll hus.
Om vinteren blev der fremstillet vinduer – ja man kunne efterhånden købe alt til et byggeri.

I 1971 købte Tootje og Åge Petersen Tømmerhandelen, og forretningen var fortsat i rivende udvikling. Tootje og Åges søn Peter overtog virksomheden i 1989, og den blev nu en del af XL kæden. Desværre kom krisen i 2008, og dermed var der ikke så meget gang i byggeriet. Det betød at den blev en del af XL i Hørve, frem til den nogle år senere lukkede helt.

Aftenen sluttede med at nærstudere billeder, snakke om tidligere tider, og sidst men ikke mindst indtagelse af den medbragte kaffe.

Der skal lyde en stor tak til de nuværende ejere af bygningerne Brdr. Jørgensen, som velvilligt gav os lov til at være på pladsen.
 
Dragsholm Lokalhistoriske Forening