Arrangementer / Sven Frøkjær-Jensen om Hørve.

Sven Frøkjær-Jensen om Hørve.

 
 
Foredrag af Sven Frøkjær-Jensen i Hørve skole.

Igen har Dragsholm Lokalhistoriske Forening afholdt et meget velbesøgt arrangement, denne gang i Hørve skoles aula, idet ca. 100 deltagere var mødt op for at høre Sven Frøkjær-Jensen fortælle om sin opvækst i Hørve og mødet med de mange mennesker, som befolkede byen dengang, og især om hans mor Ida Frøkjær-Jensen.

Sven Frøkjær ville gerne starte med at fortælle om nogle af Hørves hemmeligheder. Mange af ens erindringer er nemlig hemmelige af forskellige årsager. Vi skulle forestille os, at vi gik rundt i Hørve for at kigge på de mennesker, der levede i Hørve i Sven Frøkjærs barndom. Deres hemmeligheder bliver måske glemt eller er bare at betragte som biprodukter af deres liv. Sven Frøkjær mente ikke, at man senere kunne køre gennem Hørve uden at tænke på den på en anden måde efter foredraget.

Hørve var et rigtig godt sted at vokse op, der var så meget liv, nærhed og flinke mennesker. Vi går en tur op ad Hovedgaden, det er ikke et historisk korrekt foredrag, det er set med et barns øjne. Hørve ligner mange andre stationsbyer, de er næsten alle bygget på samme måde. Alle husene og deres beboere blev gennemgået. Selvfølgelig meget om Svens mor, Ida Frøkjær-Jensens manufakturforretning, om personalet der, om udsalg i forretningen m.m. Ida Frøkjær-Jensen begyndte som 54-årig på HF, kom på biblioteksskolen og fik senere arbejde på Asnæs bibliotek. Forretningen var faktisk stor dengang, arealet blev på et tidspunkt fordoblet. Tilbygningen lærte Sven meget om byggeri, bl.a. hvordan en håndværker med dårlig samvittighed ser ud, han kom gips i mørtelen, så var det lettere at arbejde med. Hans mor tog det bedste hjem i forretningen til sine kunder, og afholdt engang også den første modeopvisning i amtet.

Efter pausen fortalte Sven Frøkjær om Hørve skole. Den er bygget i 1948, Sven startede i skolen i 1950, da var man stadig i gang med noget byggeri. Sven ville ikke kritisere skolen, for skoler dengang afspejlede vist bare tiden man var i. Der var meget streng disciplin, men man lærte rigtig meget, man lærte simpelthen så meget, som man havde brug for senere. Sven var også med at passe skolebiblioteket, og der fik han den idé, at han ville læse alle bøgerne. Han nåede dog kun til "K".


Sven Frøkjær-Jensen ledsagede sit foredrag med mange gamle og til sammenligning også nye billeder. Det var et meget levende og interessant foredrag, og de mange fremmødte havde en rigtig god og spændende aften, hvor Sven Frøkjær også fik lejlighed til at hilse på mange gamle bekendte..

Tekst og foto: Bente Mohrbutter.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening