Arrangementer / Tidl. sparekassedirektør Leif Nilsson

Tidl. sparekassedirektør Leif Nilsson

Tirsdag den 28. november kl. 19,00 i Aksen: Foredrag med tidl. sparekassedirektør Leif Nilsson om Sparekasserne gennem tiderne.
 

Leif Nilsson.
 
 
”Om sparekasserne gennem tiderne”

Den 28. november havde Dragsholm lokalhistoriske Forening igen et foredrag på programmet, nemlig ”Om sparekasserne gennem tiderne” med tidligere sparekassedirektør Leif Nilsson som foredragsholder.

Leif Nilsson fortalte først om sparekasserne generelt og efter pausen om sparekasserene i Odsherred, men mest om Dragsholm Sparekasse. Sparekassernes historie er meget veldokumenteret, fordi hver gang der har været et jubilæum, har en sparekasse fået lavet et jubilæumsskrift.

Den første sparekasse blev etableret i 1811, nemlig Holsteinborg Sparekasse , som var en godssparekasse ved Skælskør, oprettet af godsejeren, så de mange ansatte på godset kunne sætte lønnen i sparekassen. Holbæk amts Sparekasse kom til i 1825, også en godssparekasse.

Fra 1830-1860 etableredes alene 57 sparekasser. Derefter fulgte en grundig historisk gennemgang vedr. sparekasserne. I 1890 var der over 500 sparekasser i Danmark inkl. Bondestandens sparekasse, d.v.s. næsten hvert sogn sin sparekasse. I dag er der kun Dragsholm Sparekasse og Bikuben i Fuglebjerg tilbage af de gamle sognesparekasser.

I 60'erne og 70'erne var der rigtig mange fusioner, mest små sparekasser, der fusionerede med hinanden. Det skete over hele landet, at sparekasserne kom ned på et væsentligt mindre antal end man var.

Asnæs sogns Spare- og Lånekasse blev oprettet i 1867, Vallekilde-Hørve i 1869, Fårevejle i 1871 og Grevinge i 1875. Kontorstederne lå ikke i byerne, f.eks. var Fårevejle i Veddinge og Vallekilde-Hørve i Bjergesø o.s.v. Det var som regel i en lærers dagligstue, fordi lærerne tit var med til at oprette sparekasserne, samt sognefogeder og gårdejere.

I 1967 foreslog Bondestandens sparekasse, at alle sparekasser fusionerede, men alle sparekasser i Odsherred var enige om at sige nej tak, og kom derfor ikke med i Sparekassen Sjælland.

Der blev i Odsherred ellers mange gange talt om fusionering, tit var det Dragsholm Sparekasse der holdt igen, men det skete jo så alligevel lidt efter lidt.

Leif Nilsson fortalte også meget om sparekassernes organisering helt fra starten og op i tiden.

Det var rigtig interessant at høre om sparekassernes historie, som går så mange år tilbage, og Leif Nilsson forstod at gøre det på en en levende måde for de 40 fremmødte tilhørere.

Tekst og foto: Bente Mohrbutter 
 
 
Dragsholm Lokalhistoriske Forening