Dragsholm Lokalhistorisk Forening

har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

Læs referat og beretning fra foreningens generalforsamling.

Vi er godt igang med denne sæson og kan se tilbage på et par vellykkede arrangementer. Billedefftermiddagen hos Hørve Pensionistforening var godt besøgt, og der blev set på mange billeder.

Billedkunstner Kasper Købke, som vi havde besøg af her i sept.,  gav os et fantastisk indblik i hans måde at arbejde på. Det var så spændende, og vi fik indsigt i, hvor meget resource der skal til, i fbm med et projekt som tegningerne til H.C. Andersen bogen. Intet er overladt til tilfældighederne. Stor tak til Kasper.
 
Vores næste arrangement er:
Den 3.oktober kl. 19, hvor vi skal vi på besøg på Odsherred Teater, hvor teaterleder Simon Vagn Jensen vil fortælle om teatret. Tilmelding til formand eller kasserer senest mandag den 30 sept. Læs mere her.
Foto: Kasper Købke

Medlemseftermiddage

Vi har lige nu sommerferie, men er klar igen til september, hvor der igen er medlemseftermiddage  2. og 4. onsdag  i hver måned (til og med april).1. gang er den 11. sept. Her er der mulighed for at få hjælp til slægtsforskning, eller du kan hjælpe med at registrere billeder, med navne m.v. på de mange billeder, vi registrerer for Arkivet, eller kom med ønsker som du har lyst til at vi skal arbejde med.
Der er selvfølgelig også tid til socialt samvær. 
Vi mødes i Aksen på Odsherrred Bibliotek i Asnæs mellem kl. 14 og 16:30. 

Vil du være medlem?

Som medlem af foreningen, har du gratis entré til de fleste af foreningens arrangementer, 
Derudover modtager du foreningens blad Arilds Tidende, der udkommer 4 gange årligt.
Kontingent for 2019:
Enkeltmedlemmer 100,00 kr.
Par                         150,00 kr.
Kontakt kassereren på telf. 2483 3665 hvis det har interesse, eller send en besked via hjemmesiden.

Dragsholm Lokalhistoriske Forening