Dragsholm Lokalhistorisk Forening

har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

 

AFLYSNINGER
Desværre må vi igen aflyse et arrangement

For anden gang aflyses arrangementet Genforening og beffrielse - 2020 et jubilæumsår, der var annoncerret til onsdag den 7. april 2021 i Kulturladen i Grevinge.
Vi håber at vi senere på året kan få geninvitere Karin Bundgaaard, der med fortælling og fællessang ville fortælle ud fra sit ståsted i historien, som barnebarn til Aage Bundgaard, som var 10 år da Christian X den 11. juli 1920 red over grændsen ved Tarps.
 
Bemærk at vi også har rykket Generalforsamlingen.
Den nye dato er den 4. maj 2021.
 
Få viden om Odsherred Lokalarkiv her.
 

Medlemseftermiddagene

Medlemseftermiddagene er p.t. aflyst grundet covid 19 situationen.
 

Vil du være medlem?

Som medlem af foreningen, har du gratis entré til de fleste af foreningens arrangementer, 
Derudover modtager du foreningens blad Arilds Tidende, der udkommer 4 gange årligt.
Kontingent for 2021:
Enkeltmedlemmer 100,00 kr.
Par                         150,00 kr.
Kontakt kassereren på telf. 2483 3665 hvis det har interesse, eller send en besked via hjemmesiden.

Dragsholm Lokalhistoriske Forening