Dragsholm Lokalhistorisk Forening

har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.

 

FOREDRAGET I AFTEN ER AFLYST - FOREDRAGSHOLDEREN ER BLEVET SYG.

Vores næste arrangement afholdes Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 – ca. 21.45  Et foredrag om EJENSOMSHISTORIE ved Ulrich Alster Klug, slægtsforsker, underviser og foredragsholder, og er i samarbejde med Slægtshistorisk forening Vestsjælland

Ejendomshistorie foredraget giver en gennemgang af en række kilder til ejendomshistorie, fra godsarkiverne og kort og matriklen 1844 til tinglysning og byggesagsarkiver.
Området er blevet meget lettere at forske i, efter at så mange kilder er kommet på nettet. Ulrich vil dels vise en del af de kilder, der kan bruges til ejendomshistorie, dels give praktiske eksempler til illustration af brugen af kilderne, hvad enten det drejer sig om slægtsgården, byhuset eller parcelhuset. 
Tilmelding: Senest 10. november 2020 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon 2532 7396 
 
 
Få viden om Odsherred Lokalarkiv her.
 

Medlemseftermiddagene

 Slægstforskning på arbejdseftermiddagene.
På arbejdsefftermiddagene er vi startet op med slægtsforskning, da det er muligt af holde den krævede afstand.
Interesserrede er meget velkomne til at komme og få hjælp til opstart af slægtsforskning.

Vi mødes onsdage i ulige uger  kl. 14.00-ca. 16 
 
Bemørk: Vi kan kan ikke, med de krav om afspritning der p.t. er, arbejde med billeder.
 

Vil du være medlem?

Som medlem af foreningen, har du gratis entré til de fleste af foreningens arrangementer, 
Derudover modtager du foreningens blad Arilds Tidende, der udkommer 4 gange årligt.
Kontingent for 2020:
Enkeltmedlemmer 100,00 kr.
Par                         150,00 kr.
Kontakt kassereren på telf. 2483 3665 hvis det har interesse, eller send en besked via hjemmesiden.

Dragsholm Lokalhistoriske Forening