Dragsholm Lokalhistorisk Forening

har til formål at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i Gl. Dragsholm Kommune, der dækker Asnæs, Grevinge, Fårevejle og Vallekilde-Hørve sogne, som nu er en del af Odsherred kommune.


Vi starter nu stille og roligt op igen. 
Vores første arrangement er GENERALFORSAMLINGEN, som jo skulle være afholdt i marts. 
Den afholdes den 24. august kl. 19 i Aksen på Asnæs Bibliotek.
Se dagsorden her.
Selvfølgelig med de til den tid gældende retningslinier, der vil være i forhold til Covid 19.
 
Vi er ved at have efterårets arrangementer på plads, og du vil inden længe kunne finde dem under arrangementer. 

 
 

Medlemseftermiddagene

 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvornår vi starter op med medlemseftermiddagene.
Med de retningslinier om afstand, og at man ikke skal røre de samme flader og ting som andre, uden at spritte af, mener vi ikke det er forsvarligt, og bestyrelsen har derfor besluttet at se tiden an.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formanden Birte Hansen.

Vil du være medlem?

Som medlem af foreningen, har du gratis entré til de fleste af foreningens arrangementer, 
Derudover modtager du foreningens blad Arilds Tidende, der udkommer 4 gange årligt.
Kontingent for 2020:
Enkeltmedlemmer 100,00 kr.
Par                         150,00 kr.
Kontakt kassereren på telf. 2483 3665 hvis det har interesse, eller send en besked via hjemmesiden.

Dragsholm Lokalhistoriske Forening